Cúp pha lê lục giác RUBY-C006

1

Cúp pha lê lục giác RUBY – C006 tôn vinh chiến thắng, sự đoàn kết lại bền đẹp, giá cả hợp lí.