Kỷ niệm chương thủy tinh RUBY – KNC003

1

Kỷ niệm chương thủy tinh RUBY – KNC003 có thiết kế ngọn lửa thể hiện sức mạnh và trí tuệ, nhưng vẫn không kém phần long lanh, tinh tế