Kỷ niệm chương thủy tinh RUBY – KNC006

1

Kỷ niệm chương thủy tinh RUBY – KNC006 là sự tôn vinh cống hiến đầy sang trọng và tinh tế với ý nghĩa vươn xa hơn nữa trong công việc, học tập.