Kỷ niệm chương thủy tinh tròn điểm ngôi sao

1

Kỷ niệm chương thủy tinh tròn điểm ngôi sao thiết kế đơn giản nhưng vẫn rất bắt mắt, thể hiện được tinh thần của quý Cty, Doanh nghiệp